Lee Towers opent verbandwisselkamer

lee

Lee Towers opende zaterdag de verbandwisselkamer voor kinderen in het Rotterdamse brandwondencentrum. Een bijzondere kamer waar we de afgelopen jaren diverse fondsenwervende acties voor op touw hebben gezet.

Een brandwondenongeval heeft gigantisch veel impact. Op degene die het overkomt, maar ook op de naasten. Dat heeft Lee gemeen met de ouders van Sem. Hun zoontje liep op 4-jarige ernstige brandwonden op door een ongeval met de frituurpan. 

Verbandwissels
De pijn en machteloosheid die je als ouder voelt is onbeschrijfelijk. Nadat je bent bekomen van de schrik en je kind is opgenomen in het brandwondencentrum, komen de verbandwissels. Een pijnlijk proces van soms wel 2 uur waarin het verband wordt losgeweekt en vervangen. De liefde en zorg van de verpleegkundigen zijn helaas niet voldoende om de pijn te verzachten.  

Speciaal voor kinderen
Een speciale kinderverbandwisselkamer waar alle toeters en bellen uit de kast worden getrokken voor maximale afleiding helpt om deze ervaring minder traumatisch te maken.

Ervaringsdeskundige Lee Towers
Als Rotterdammer én ervaringsdeskundige was Lee de aangewezen persoon om deze kamer na jaren van voorbereiding en fondsenwerving te openen. De hotelbrand die hij meemaakte in Antwerpen lieten ook bij hem de nodige littekens na.

Feestelijke opening 
Vandaag was Lee samen met Sem en zijn ouders in het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis. Een confronterende plek vol pijnlijke herinneringen waar ze vandaag samen een feestje van maakten. Hoe mooi is dat?

> Bekijk hier de video van Sems vader waarin hij vertelt over de impact van het ongeval.

© Schrijver met een missie